Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  11.02.2013 зміна 10%


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості :

Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»; організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 33770879; місцезнаходження емітента 49094,                           м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 3, міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 3739793; електронна поштова адреса емітента: rebus_ukraine@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: rebus_ukraine.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення:

            Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна» (далі – Товариство) повідомляє, що 11.02.2013р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006р.), було отримано зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів Товариства. Пакет власника акцій Товариства Приватного акціонерного товариства «Менеджмент Технолоджіз» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30) становив 57,9700% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір частки ПрАТ «Менеджмент Технолоджіз» складає 596 437 (п’ятсот дев’яносто шість тисяч чотириста тридцять сім) штук простих іменних акцій, що становить  99,4062% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондовий актив» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30) становив 36,1050% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір пакета акцій ТОВ «Фондовий актив» становить  0% голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Директор ПАТ «Ребус Україна»                                                               Кононова К.Ю.

                                                                                                                              11.02.2013р.

 

ProEmitent.INFO